Kalen­der

Dem­nächst

Archiv

Jan 22 2022

Lucia di Lammermoor

Pre­mie­re

von Gaeta­no Donizetti

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Sam Brown
Thea­ter Osnabrück

Jan 25 2022

Lucia di Lammermoor

von Gaeta­no Donizetti

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Sam Brown
Thea­ter Osnabrück

Feb 04 2022

Lucia di Lammermoor

von Gaeta­no Donizetti

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Sam Brown
Thea­ter Osnabrück

Feb 17 2022

Lucia di Lammermoor

von Gaeta­no Donizetti

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Sam Brown
Thea­ter Osnabrück

Feb 19 2022

Lucia di Lammermoor

von Gaeta­no Donizetti

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Sam Brown
Thea­ter Osnabrück

Mrz 16 2022

Lucia di Lammermoor

von Gaeta­no Donizetti

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Sam Brown
Thea­ter Osnabrück

Mrz 18 2022

Lucia di Lammermoor

von Gaeta­no Donizetti

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Sam Brown
Thea­ter Osnabrück

Mrz 23 2022

Lucia di Lammermoor

von Gaeta­no Donizetti

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Sam Brown
Thea­ter Osnabrück

Mrz 31 2022

Lucia di Lammermoor

von Gaeta­no Donizetti

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Sam Brown
Thea­ter Osnabrück

Apr 15 2022

Lucia di Lammermoor

von Gaeta­no Donizetti

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Sam Brown
Thea­ter Osnabrück

Apr 23 2022

Grie­chi­sche Passion

Pre­mie­re

von Bohus­lav Martinu

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Phil­ipp Kochheim
Thea­ter Osnabrück

Mai 04 2022

Grie­chi­sche Passion

von Bohus­lav Martinu

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Phil­ipp Kochheim
Thea­ter Osnabrück

Mai 15 2022

Grie­chi­sche Passion

von Bohus­lav Martinu

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Phil­ipp Kochheim
Thea­ter Osnabrück

Mai 19 2022

Grie­chi­sche Passion

von Bohus­lav Martinu

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Phil­ipp Kochheim
Thea­ter Osnabrück

Mai 22 2022

Grie­chi­sche Passion

von Bohus­lav Martinu

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Phil­ipp Kochheim
Thea­ter Osnabrück

Mai 27 2022

Grie­chi­sche Passion

von Bohus­lav Martinu

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Phil­ipp Kochheim
Thea­ter Osnabrück

Jun 21 2022

Grie­chi­sche Passion

von Bohus­lav Martinu

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Phil­ipp Kochheim
Thea­ter Osnabrück

Jun 24 2022

Grie­chi­sche Passion

von Bohus­lav Martinu

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Phil­ipp Kochheim
Thea­ter Osnabrück

Jun 30 2022

Grie­chi­sche Passion

von Bohus­lav Martinu

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Phil­ipp Kochheim
Thea­ter Osnabrück

Jul 05 2022

Grie­chi­sche Passion

von Bohus­lav Martinu

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Phil­ipp Kochheim
Thea­ter Osnabrück

Jul 06 2022

Grie­chi­sche Passion

von Bohus­lav Martinu

Musi­ka­li­sche Lei­tung: Andre­as Hotz
Insze­nie­rung: Phil­ipp Kochheim
Thea­ter Osnabrück