Kar­te nicht verfügbar

Datum/Zeit
Date(s) — Okt 30 2019
19:30

Kate­go­rien Kei­ne Kategorien 


Hei­ner Goe­b­bels: Aus­zü­ge aus SURROGATE CITIES
Richard Strauss: EIN HELDENLEBEN op. 40

Diri­gen­ten: Golo Berg (Goe­b­bels), Andre­as Hotz (Strauss)
Solis­tin­nen: Joce­lyn B. Smith, David Moss (Stim­men)
Osna­brü­cker Symphonieorchester

Thea­ter Münster
in Koope­ra­ti­on mit dem Sin­fo­nie­or­ches­ter Münster